Select Page

Br.Nordqvist Trävaru AB

Det lilla företaget med de stora möjligheterna

Ring oss

  • Henrik: 0702496154
  • Mats: 0730614445

Besök oss

  • Ljusnästorp 38, 680 51 Stöllet

Maila oss

  • info(at)brnordqvist.se

Kärnfuru – Vad innebär kärnfuru?

I furan (tallen) finns till skillnad från gran en rödfärgad inre kärna av varierande storlek. Denna kärna har en naturlig impregnering och kan därför stå emot röta bättre.

För att få fram en produkt med stor andel kärnved får man ofta klyva bort ytveden. Utfallet av virket blir då sämre och därmed blir den färdiga varan dyrare än konventionellt sågade och hyvlade träprodukter.

Kärnfura kan med fördel användas där exponeringen är stor för väder och vind. Fasader, vindskivor ovh trallvirke är några exempel på områden där kärnfura är ett lämpligt byggnadsmaterial.

Vi kan tillhandahålla sågade och hyvlade produkter upp till 100 mm tjocklek och bredder upp till 225 mmmed stor kärnandel.

 

Följ oss på Facebook